Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Inmiddels is wel duidelijk dat Corona helaas nog niet voorbij is. Na de persconferentie van vorige week, waarin het toenemende aantal besmettingen – ook in onze regio – is benoemd, vragen we u extra alert te zijn en uw kinderen bij klachten thuis te houden. Ook als een huisgenoot klachten (loopneus, verkouden, keelpijn) heeft in combinatie met koorts, blijven alle huisgenoten thuis. Zie hiervoor ook de “Corona beslisboom” die u per mail heeft ontvangen en die op de website van Pro Assen is te vinden.

Daarnaast blijft de mondkapjesplicht van kracht.

De kans dat bij ons op school mensen afwezig zijn door Corona gerelateerde klachten, direct of indirect, wordt steeds groter. Momenteel merken wij dat het vervangen steeds moeilijker te regelen is. Intern hebben wij besproken hoe wij de leerlingen toch les kunnen blijven geven als een leerkracht ziek is. Hieronder een eerste aanzet hoe we gaan handelen bij afwezigheid van personeel en wat we doen met betrekking tot vervanging:

  • Bij afwezigheid van een collega proberen we de vervanging zo goed mogelijk te regelen door onze eigen mensen in te zetten. We richten ons voornamelijk op vervanging van het 3e tot en met het 6e lesuur (tussen 10.00 en 14.00 uur). Mocht het niet lukken om vervanging te regelen dan proberen we, wanneer mogelijk, les online te regelen.
  • We zien nu al dat een aantal leerlingen geen stage heeft, omdat de bedrijven/ instellingen zijn gesloten of geen stages kunnen bieden. In principe zijn deze leerlingen dan thuis. Wanneer een leerling niet thuis kan verblijven, dan kunt u contact opnemen met Robert Kuiper. We kijken dan naar een passende oplossing.
  • De activiteiten met betrekking tot vrijetijdsbesteding worden niet vervangen bij sluiting van een bedrijf of instelling waar deze activiteiten plaatsvinden. De leerlingen zijn dan eerder vrij.
  • Voor contacten met “derden” (ouders/ ketenpartners) geldt dat het de voorkeur geniet om dit digitaal te doen. Wanneer het noodzakelijk is om fysiek bij elkaar te komen, is dit toegestaan; digitaal waar het kan, fysiek waar het moet.

De leerlingen hebben afgelopen weken les gehad in hoe te werken met “Google Classroom”. Wanneer er sprake is van een “Lockdown” (schoolsluiting) handelen wij op de volgende manier:

  • De agenda in Google Classroom wordt gevuld met contactmomenten via Google Meet en opdrachten voor de leerlingen. Ouders kunnen ook meekijken, als het mailadres bij de mentor bekend is.
  • Het maken en deelnemen heeft een verplichtend karakter. Wanneer er onduidelijkheden zijn, dan kan er contact opgenomen worden met de mentor. Dit geldt voor zowel leerlingen als ouders/ verzorgers.  
  • In geval van ziekte wordt de leerling door een ouder/ verzorger afgemeld bij de mentor. 
  • De mentor zorgt, op zijn/ haar werkdagen, twee maal per dag voor een instructieles van minimaal 30 minuten in Google Meet. Tijdens deze les worden de theoretische en praktische opdrachten toegelicht. Vervolgens kunnen de leerlingen zelfstandig verder werken aan hun weektaak.
  • Wanneer een leerling niet de beschikking heeft over een device waarmee de schoolopdrachten thuis kunnen worden uitgevoerd, dan is het mogelijk een chromebook van school te lenen. Hiervoor wordt een contract ondertekend. Voor het lenen van een chromebook kan contact worden opgenomen met Robert Kuiper op: 06-47137004

Het is een onzekere tijd. Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden middels de mail en website.

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de mentor van uw kind.

Pas goed op elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Willemijn van der Laan, directeur

Robert Kuiper, adjunct directeur

 

Tags: , , , , , ,