Inmiddels wordt het steeds duidelijker dat we zoveel als mogelijk thuis moeten blijven. De oproep wordt steeds sterker. 
PrO Assen sluit zich hierbij aan.We willen iedereen nadrukkelijk  vragen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Kom woensdag NIET op school als je er niets te zoeken hebt. Dit geldt voor leerlingen en personeel. Uiteraard geldt voor mensen met klachten dat ze sowieso thuis blijven.
Wanneer er geen andere mogelijkheid is kunnen  leerlingen op school komen volgens onderstaand schema.Een vriendelijk verzoek om dit te bespreken met je mentor.

Tijd                   Groep
09.00-09.30 uur 1A 2E /3E U1
09.45-10.15 uur 1B 3A H1
10.30-11.00 uur 1C 3B V1
11.15-11.45 uur 2A 3C T1
12.00-12.30 uur 2B 3D G1
12.45-13.15 uur 2C D1 U2


Ook houdt iedereen zich aan de inmiddels bekende voorzorgsmaatregelen:* Houd anderhalve meter afstand* Hoest in je elleboog* Was je handen goed met zeep (ook op het moment dat je de school inkomt).
Personeel van PrO Assen staat bij de ingang en zorgt dat men zich aan de regels houdt.

 

Tags: , , ,