Als een leerling afwezig is, moet dit voor aanvang van de les doorgegeven worden. Als een leerling te laat in de les komt, moet hij/zij een briefje halen. Bij vijf keer te laat in de les:

  • wordt er melding gedaan van ongeoorloofd verzuim zonder actie. Dat wil zeggen dat de leerplichtambtenaar op de hoogte is van het verzuim, maar er nu niets mee doet.
  • volgt er een preventief gesprek met de leerplichtambtenaar op school. Ouders worden van dit gesprek op de hoogte gesteld.
  • haalt de leerling een uur lestijd in.

Als de leerling tien keer te laat in de les is geweest, volgt er een melding van ongeoorloofd verzuim, waarop actie ondernomen wordt. Dat wil zeggen dat de leerling met de ouder/verzorger op het gemeentehuis uitgenodigd wordt.

Als een leerling niet in de les is, wordt geprobeerd om met ouders/verzorgers in contact te komen. Daarom is het belangrijk dat wij altijd over het juiste telefoonnummer beschikken.

Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de afdeling leerplicht van de gemeente waar de leerling woonachtig is.