Aan alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van PrO Assen,


Tijdens de persconferentie van zaterdag 18 december heeft de regering in overleg met het OMT besloten dat ook het Voortgezet Onderwijs eerder zal moeten sluiten. Dat betekent dat er geen fysiek onderwijs meer gegeven mag worden. Voor het praktijkonderwijs is er deels een uitzondering gemaakt.
Intern en na overleg met de MR hebben wij voor komende week de volgende afspraken gemaakt:

• Er vinden geen fysieke lessen meer plaats. Ook wordt er geen digitaal onderwijs gegeven. Wel komt elke groep voor de kerstvakantie nog één moment op school om gezamenlijk het jaar af te sluiten. U krijgt zo snel mogelijk bericht van de mentor van uw kind wanneer uw kind op school verwacht wordt
• Voor leerlingen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) in vitale beroepen werken of voor leerlingen die thuis om wat voor reden niet opgevangen kunnen worden zal er opvang zijn. Van maandag 20 t/m donderdag 23 december kunnen leerlingen van 9.00-12.00u hier terecht en worden zij geholpen met het maken van het schoolwerk op school. Wilt u uw kind hiervoor aanmelden dan kunt u contact opnemen met Robert Kuiper op telefoonnummer 06-47137004 of via de mail: [email protected].
• Leerlingen die extern stage lopen kunnen, als het stagebedrijf open is, stage lopen. Mochten er vragen zijn over de stage neem dan contact op met de mentor van uw kind.
• Het kerstontbijt zal niet doorgaan, maar zal worden verschoven naar het nieuwe jaar.

De maatregelen van de “lockdown” gelden tot 14 januari 2022. Omdat de scholen weer starten op 10 januari 2022 komt er een extra beoordelingsmoment van het kabinet op 3 januari 2022. Hoe het onderwijs na de kerstvakantie georganiseerd gaat worden weten we nu dus nog niet. Wij zullen ons voorbereiden op diverse scenario’s waarbij een vorm van hybride onderwijs (deels thuis en deels op school) ook weer tot de mogelijkheden kan behoren.

Zodra wij meer informatie hebben dan zullen wij u via de mail en website op de hoogte houden.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij de mentor van uw kind.

Blijf gezond en pas goed op elkaar.

Met vriendelijke groet,
Robert Kuiper
Willemijn van der Laan

 

Tags: , , , ,