Beste ouders/verzorgers,

Het zal u niet zijn ontgaan dat het dringende advies van de rijksoverheid  om mondkapjes te dragen in voor het publiek toegankelijke ruimtes, vanaf maandag a.s. ook voor de medewerkers en leerlingen van het voortgezet onderwijs gaat gelden.

In overleg met het Dr. Nassau College, CS Vincent van Gogh en Terra Assen hebben we besloten dit dringende advies om te zetten naar een verplichting voor alle medewerkers en leerlingen tijdens leswisselingen en in de kantines gedurende de gehele dag (uiteraard is het afdoen van het mondkapje toegestaan tijdens het eten en drinken in de kantine). Wij hebben hiertoe besloten om zo het maximale effect van deze maatregel te bewerkstelligen.

Wij verzoeken u om uw zoon/dochter dagelijks een mondkapje mee naar school te geven. De periode waarin wij deze plicht opleggen is gelijk aan de periode van het dringende advies van de rijksoverheid.

Wij realiseren ons dat dit een zware maatregel is, maar de strijd tegen de opmars van dit virus vraagt om zware en gezamenlijke maatregelen.

Met vriendelijke groet,

Willemijn van der Laan

Directeur PrO Assen

 

Tags: , , , , , ,