Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Zojuist heeft de minister-president weer een persconferentie gehouden en zoals wij al dachten wordt de lockdown met drie weken verlengd tot in ieder geval 9 februari 2021.
De aanscherping in het beleid is dat waar het enigszins kan ook tussen leerlingen onderling 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Deze week zullen wij het rooster blijven volgen zoals is afgesproken. Een aantal groepen is al verdeeld en hierdoor zijn er al minder leerlingen in de groep. In de loop van deze week zal er meer duidelijkheid komen vanuit de sectorraad en VO-raad over hoe wij die 1,5 meter regel kunnen en mogen organiseren. Op basis van deze uitkomsten en uitspraken kan het zijn dat we vanaf volgende week ons beleid aanpassen. Hiervan wordt u via de mail op de hoogte gehouden.
Het is nog even volhouden, samen helpen wij elkaar erdoorheen! Zoals Mark Rutte net zei: “Het is het begin van het einde”. Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de mentor van uw zoon/dochter.

Blijf gezond en pas goed op jezelf en elkaar.

Met vriendelijke groet,

Robert Kuiper

Willemijn van der Laan

 

Tags: , , , ,