PERSBERICHT

Assen, 02 februari 2023

Bijlage: Foto (door Vera Duiker)  – Ondertekenaars intentieverklaring arbeidstrainingscentrum op de trap van De Atlas Assen

Scholen, Werkplein en Het Goed ondertekenen intentieverklaring voor gezamenlijk arbeidstrainingscentrum
PrO Assen, De Atlas Assen (RENN4) en Leercentrum W.A. van Liefland (Plateau) hebben met Werkplein Drentsche Aa en Het Goed de intentie uitgesproken te gaan samenwerken aan de vorming van een circulair arbeidstrainingscentrum (ATC). De drie scholen verzorgen gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en met de komst van het ATC worden zij onder begeleiding voorbereid op de stap naar het arbeidsproces.

Het is de bedoeling dat de leerlingen tijdens stages in de praktijksituatie van Kringloopwarenhuis Het Goed algemene werknemersvaardigheden leren en daarnaast ook vakinhoudelijke vaardigheden ontwikkelen. Leerlingen vanuit de scholen en deelnemers vanuit Werkplein Drentsche Aa worden begeleid op weg naar een passende plek op de arbeidsmarkt. Voor de één kan dat arbeidsmatige dagbesteding of werk op een beschutte werkplek betekenen, voor de ander doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Willemijn van der Laan, directeur van PrO Assen: ‘Je talenten ontdekken en ontwikkelen en je plek vinden in de maatschappij is zó  belangrijk voor je eigenwaarde en je welzijn. Dat merken wij dagelijks in ons onderwijs.’  Willem van Rijn, directeur van Het Goed vult aan: ‘We kijken altijd naar wat mensen wél kunnen en hoe we talent tot bloei kunnen laten komen! Hoe waardevol is het dan dat wij de krachten bundelen met het onderwijs en Werkplein Drentsche Aa!’.

In het op te zetten circulair arbeidscentrum staan duurzaamheid, hergebruik en reparatie hoog in het vaandel. Gebruikte producten krijgen een tweede kans of worden bewerkt en geschikt gemaakt om te verkopen. Op de werkvloer van het ATC zullen praktische vakken worden aangeboden, zoals techniek, metselen, logistiek, lassen, horeca en verkoop. Juist door de veelzijdigheid van het aanbod, krijgen leerlingen en deelnemers een brede kijk op hun mogelijkheden en talenten.

De plannen voor het circulair ATC vloeien voort uit de informatieavond die de gemeenteraad in november ’21 hield over jongeren in kwetsbare posities. Daarna zijn bovengenoemde partijen met elkaar om tafel gegaan om voor leerlingen uit het gespecialiseerd onderwijs die een extra steuntje in de rug nodig hebben, in gezamenlijkheid een passende route naar werk te ontwikkelen. We kunnen ons voorstellen dat u graag meer wilt weten over de plannen voor het ATC. Neem daarom gerust contact op met Vera Duiker, communicatieadviseur RENN4, 06-29732829, [email protected].

Meer achtergrondinformatie over de deelnemende partijen, vindt u hier:
PrO Assen
Van Liefland Assen – Plateau
De Atlas Assen – RENN4
Het Goed Assen
Werkplein Drentsche Aa


 

Tags: , , , , , , , ,