Aan alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van PrO Assen,


Voor iedereen de beste wensen voor 2022!

Op maandag 3 januari heeft het kabinet besloten dat de scholen op 10 januari weer open mogen! Dit betekent dat wij gewoon les mogen geven. Wel dienen wij ons aan de volgende afspraken te houden:

  • Alle leerlingen krijgen het advies om twee keer per week een zelftest te doen bij voorkeur op de zondagavond/maandagmorgen en op woensdagavond. De zelftesten worden door de mentor van uw kind verstrekt.
  • Het dragen van een mondkapje in de school is verplicht. Tijdens de les mag deze af.
  • Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen bij de GGD of doe je een zelftest. Mocht uw kind toch op school komen met klachten dan kunnen wij in overleg uw kind naar huis sturen.
  • Leerlingen houden 1,5 meter afstand van medewerkers. Leerlingen onderling hoeven geen afstand van elkaar te houden.
  • Ouder(s)/verzorger(s) en andere externen komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.
  • Meer informatie over de schoolopening kunt u vinden op website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/voortgezet-onderwijs
    Wij hopen iedereen weer gezond op school te zien vanaf volgende week.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind.

Met vriendelijke groeten,
Het team van PrO Assen

 

Tags: , , , ,