PrO Assen ontvangt van het ministerie van OCW rechtstreeks geld voor lesmateriaal.
Dit geld is bedoeld voor de aanschaf van leer- en werkboeken, eigen lesmateriaal van de school en licentiekosten. Dit lesmateriaal wordt niet in rekening gebracht bij de ouders. Daarnaast schaft de school nog andere ondersteunende leermiddelen aan. Denk bijvoorbeeld aan atlassen, woordenboeken, rekenmachines, pennen, schriften en multomappen. Bovendien zorgt de school voor de aanschaf van de juiste bedrijfskleding.
De school organiseert ook jaarlijks excursies, sportdagen en culturele activiteiten. Bovendien wordt er voor elke leerling een ongevallen- en een doorlopende schoolreisverzekering afgesloten. Daarnaast heeft de school een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

De genoemde kosten die wij in rekening brengen, vormen met elkaar de vrijwillige ouderbijdrage. U ontvangt aan het begin van het schooljaar de nota voor de ouderbijdrage van € 30,–. Dit bedrag is vastgesteld door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Het is wettelijk gezien een vrijwillige ouderbijdrage. Dit betekent dat u niet verplicht bent om te betalen.

Leerlingen mogen niet uitgesloten worden van activiteiten, zoals schoolreisjes en kamp, als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.