logo_schoolsteward

 

Dit schooljaar zijn we begonnen met de invoer van Schoolstewards. Leerlingen surveilleren in de pauze in de aula en in de gangen en ze spreken waar nodig andere leerlingen aan op hun gedrag. Deze benadering gebeurt vanuit het principe van gelijkwaardigheid en de toon is positief. Stewards zijn dus geen strenge beveiligers of ‘boemannen’, maar eerder een soort gastheer of gastvrouw van de school. Op onze school gaan de Stewards als volgt te werk: Zij lopen in de pauze, met z’n tweeën, rond en spreken leerlingen aan die pakjes, flesjes of zakjes op de grond gooien. Zij vragen de leerling netjes dit op te ruimen. Leerlingen worden hierdoor zelf verantwoordelijk voor het afval wat op de grond ligt. Een leerling kan het verzoek ook weigeren, maar kan dan een registratie krijgen. Een registratie houdt in dat de leerling een waarschuwing, een uur corvee, of een gesprek krijgt met de adjunct directeur. Er loopt ook een tweetal in de hal en op de trap om ‘rondhangende’ leerlingen hier weg te sturen. Hiervoor gelden dezelfde maatregelen.

Overige docenten ondersteunen de Steward zodat de Steward altijd bij vragen of conflicten ergens. Alle leerlingen van leerjaar 2 hebben in de eerste week van het schooljaar een training van 0p Ijgen Weize gehad, een organisatie die gespecialiseerd is in voorbereidingstrajecten rond dit thema (Zie www.oijw.nl ). De trainingen focussen zich op normen en waarden en wijzen leerlingen op hun kracht om het anders te doen, en ze hebben geleerd hoe ze moeten handelen als zich iets voordoet.

De 2e jaars leerlingen gaan tijdens de interne stage de werkzaamheden als Steward uitvoeren. Het is de bedoeling dat alle 2e jaars leerlingen een keer aan de beurt komen. Alle overige leerlingen van de school worden ook op de hoogte gebracht van de bedoeling van het programma. Dat is belangrijk, omdat de leerlingen die Steward worden dan niet meer aan andere leerlingen uit hoeven te leggen wat ze gaan doen.

Leerlingen die de taak Steward met goed gevolg hebben doorlopen en de geleerde sociale vaardigheden kunnen toepassen, krijgen een ‘schoolstewardcertificaat’. Daarmee kunnen ze bij toekomstige werkgevers laten zien dat ze maatschappelijk betrokken zijn.

Het principe van de Schoolsteward is al op veel scholen ingevoerd. Ervaringen daar wijzen uit dat het inzetten van leerlingen als Steward veel voordelen heeft. Juist de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de school en de schoolomgeving heeft een positief effect op het gevoel van betrokkenheid bij de school. Bovendien blijken door deze benadering leerlingen zelf de oplossing te bieden en niet langer het probleem te veroorzaken. Dat leidt tot een positieve sfeer, die het welbevinden in de school ten goede komt. Vanuit dit perspectief gaan we onze Stewards dan ook inzetten.

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/102323446657141586914/albumid/6193137870399096177?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]

 

 

 

Tags: , , , , , , , ,