De leerlingen van de eerste en tweede klassen krijgen deze of volgende week een sponsorformulier mee voor de sponsorloop op donderdagmorgen 28 juni voor de Roma zigeunerkinderen in Oekraïne. De bedoeling is dat de leerlingen sponsors zoeken, deze invullen op het formulier en het daarna weer inleveren bij de mentor.

Na de loop moet het geld worden opgehaald en ingeleverd wordenbij de mentor. Met het geld wordt een school afgebouwd en worden er spullen gekocht voor de kinderen in het zigeunerkamp.

In oktober gaat een groep uit Assen met het geld wat het hele jaar is gespaard naar Oekraïne om het daar te gaan besteden.

Uw zoon of dochter heeft een les met informatie gehad, zij kunnen het een en ander erover vertellen.

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , ,