De eerste schooldag van het schooljaar 2021/ 2022 is maandag 23 augustus.

De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar worden verwacht om 11.00 uur, de bovenbouwleerlingen om 12.30 uur. De leerlingen krijgen informatie over hun rooster en er zal een foto van iedere leerling gemaakt worden. Ook krijgen de leerlingen dan meer informatie over het programma van de eerste lesweek.

We zullen dit schooljaar, meer dan normaal, tijd hebben voor kennismaking met elkaar. We hebben een mooi programma waarin onder andere cultuur en sportiviteit een belangrijke rol spelen. Leerlingen waarvan de ID of het paspoort nog niet is gescand mogen deze maandag 23 augustus meenemen. Dit geldt ook voor vernieuwde ID’s.

Zowel de eerste les- als stagedag is dinsdag 24 augustus (voor de eindleerlingen).

In het begin van het schooljaar krijgen de ouders/verzorgers een uitnodiging voor een zogenaamd startgesprek. Naast de kennismaking worden er tijdens dit gesprek afspraken gemaakt en vastgelegd hoe vaak, wanneer en op welke manier er met ouders wordt gecommuniceerd. Het ontwikkelingsperspectief plan (OPP) wordt besproken.

De school hecht veel waarde aan goede afspraken over wat wel en niet mag en hoe er met elkaar wordt omgegaan. Het gaat o.a. om afspraken rondom het verblijf en gedrag in school, roken en het gebruik van geluidsapparatuur. In de schoolgids kunt u hier meer over lezen.

De schoolgids is te vinden onder Downloads.

 

Tags: , ,