Afzondering

De leerling werkt buiten de groep, bijvoorbeeld op de gang. Na de les is er een gesprek met de leerkracht.

Rode kaart

Een rode kaart moet worden gezien als een bijzondere straf. Deze krijg je niet zomaar. De volgende regels gelden bij het krijgen van een rode kaart:

  • Ouders/verzorgers worden telefonisch ingelicht dat de leerling naar huis is gestuurd.
  • Voor de eerstvolgende les vindt er een gesprek plaats tussen de leerling en degene die de kaart gegeven heeft.
  • Inhalen van de tijd: eerste rode kaart maximaal 2 klokuren. Na de tweede rode kaart worden er maximaal 4 klokuren ingehaald. Na de derde rode kaart volgen er andere maatregelen, in overleg met teamleider of adjunct-directeur.
  • De tijd wordt niet in pauzes ingehaald.

Slaan is gaan

Als een leerling geweld gebruikt, volgt er een schorsing door de directie. De ouders worden telefonisch op de hoogte gesteld.