CS Vincent van Gogh, Dr. Nassau College, Gomarus College, PrO Assen en Terra Assen verzorgen nu onderwijs voor ruim 6.200 leerlingen. De komende jaren zal Assen worden geconfronteerd met een forse daling van het aantal leerlingen: een daling van ongeveer 24% in 2030. Dat vraagt dat wij, de besturen van de vijf scholen, hierop tijdig anticiperen en onderzoeken hoe wij in de toekomst een gevarieerd en goed onderwijsaanbod voor Assen kunnen behouden.

Onderwijs voorop

Wij zijn van mening dat we moeten samenwerken. Het belang van de leerling in Assen en omgeving staat voorop. Door samen te werken kunnen wij het totaalpakket aan onderwijs in onze regio voor de leerlingen blijven garanderen: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium.  De inzet van de samenwerking is:

  • een aantrekkelijk en hoogwaardig onderwijsaanbod
  • een zo groot mogelijke keuze voor de leerling
  • breed en thuisnabij onderwijs
  • samen ontwikkelen van onderwijs

Wij gaan onderzoek doen naar de mogelijkheden van samenwerking. Wij gaan elkaars expertise benutten om duurzaam en toekomstbestendig onderwijs voor de leerlingen in Assen en omgeving te garanderen. Dat zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er is een eerste verkenning gedaan, maar er zijn nog veel onderwerpen die de komende maanden besproken en onderzocht moeten worden.

De vijf Asser scholen gaan gezamenlijk kijken naar oplossingen, met één doel voor ogen:  een goed en gevarieerd onderwijsaanbod voor alle leerlingen in Assen en omgeving!

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , ,