Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Het is sinds dinsdag 31 maart jl. duidelijk dat de scholen in ieder geval tot en met de meivakantie gesloten zijn. Dat betekent dat we niet eerder dan 11 mei weer op een normale manier naar school kunnen gaan.

Het overgrote deel van de leerlingen is goed bezig met de huiswerkopdrachten. Toch zijn er ook een aantal die niet bezig zijn of erg moeilijk te bereiken zijn. We doen er alles aan om ook deze leerlingen te bereiken.

Uiteraard kunnen leerlingen en hun ouders contact opnemen onder werktijd met de mentor om bepaalde zaken te bespreken.

Zoals al eerder aangegeven komen er langzamerhand vragen van (een) enkele ouder(s) om toch te zorgen voor opvang op school. Ook collega’s maken zich zorgen over enkele leerlingen die het op dit moment zwaar hebben.

Daarom hebben we besloten vanaf 6 april het volgende in gang te zetten.

  • De school is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur. Vrijdag 10 april (goede vrijdag) en maandag 13 april (2e paasdag) is de school gesloten
  • Ouders met een zogenaamd vitaal beroep die aangeven dat hun zoon/dochter gebruik wil maken van dit aanbod nemen contact op met Robert Kuiper (0592-340973 / 06-47137004)
  • Ook leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is, kunnen gebruik maken van dit aanbod. Ouders kunnen dit aangeven maar er kunnen ook signalen komen van hulpverleningsinstanties of personeel van onze school. Ook hiervoor geldt dat er contact opgenomen moet worden met Robert Kuiper.
  • Wanneer leerlingen op school zijn willen we maximaal 6 leerlingen in de klas hebben om ervoor te zorgen dat we rekening kunnen houden met de inmiddels welbekende anderhalve meter afstand etc.
  • Leerlingen die op school komen dienen zelf, individueel aan het werk te gaan. Het is niet de bedoeling dat er les gegeven wordt.
  • De huiswerk ophaaldag vervalt. We hebben gemerkt dat veel leerlingen hier niet op de juiste manier mee omgaan en dat het risico’s m.b.t. het verspreiden van het virus met zich meebrengt.
  • In principe, wanneer leerlingen de beschikking hebben over boeken en chromebook, is er ook niet de noodzaak om elke week op school te komen.
  • Wanneer een leerling wel iets nodig heeft kan hij/ zij een individuele afspraak maken met de mentor om bepaalde zaken te halen.
  • De afgelopen week zijn er veel leerlingen op school geweest die “praktisch” huiswerk hebben opgehaald. We gaan monitoren hoe dit gaat en bepalen vervolgens of en hoe we hier mee verder gaan.
 

Tags: , , , , , ,