De MR van PrO Assen is op zoek naar een ouder die plaats wil nemen in onze Medezeggenschapsraad
(MR).
Om duidelijk te maken wat het betekent om als ouder in de MR van PrO Assen te zitten, hebben we
Lisette van Beek, die als ouderlid vertrekt, gevraagd om een stukje te schrijven over haar ervaring als
MR-lid.
“Nu ik zo terugkijk naar de afgelopen 6 jaar waarin ik plaats mocht nemen in de MR als ouder wil ik
graag een stukje schrijven wat we doen binnen de MR.
We vergaderen ongeveer elke 6 weken, 2 uur en soms langer. Als het nodig is dat we onze mening
geven over een ad hoc onderwerp dan worden we gebeld of er wordt een extra avond ingepland. Het
afgelopen jaar was dat eenvoudiger om te organiseren in de online versie. Misschien kan dit ook wel
blijven voor ad hoc vraagstukken die direct een antwoord nodig hebben.
We krijgen voor elke vergadering stukken om te lezen zodat we goed voorbereid zijn tijdens de
vergadering: notulen van de vorige keer, mededelingen van de directie, plannen waarover we gaan
praten, financiële stukken. Ook Arbo is een belangrijk onderwerp. Het gaat dan over zeer diverse
onderdelen: veiligheid van leerlingen in en buiten school, veiligheid van docenten, brandveiligheid,
EHBO en nog veel meer.
We praten mee over beleidsstukken, hebben een voeten op tafel overleg waarin we vrijuit met diverse
mensen vanuit school en MR met elkaar over een onderwerp kunnen praten. Stage intern en extern,
wanneer begin je daarmee? Hoe om te gaan met de sociaal zwakkere leerlingen en de leerlingen die
meer kunnen. Huiswerk? Ja of nee en waarom wel of niet?
Ook hebben we 2 keer per jaar een overleg met de leerlingenraad. Een van de MR ouderleden is
contactpersoon in de leerlingenraad en probeert hier een aantal keren per jaar bij aan te sluiten. Er
wordt contact onderhouden, notulen gelezen en vragen vanuit de MR aan de leerlingen gesteld en
omgekeerd.
Het secretariaat is meestal belegd binnen de PMR (personeelsdeel MR) en het voorzitterschap wordt
vaak vervuld door binnen de OMR (oudergeleding binnen de MR).
Het is veel leeswerk en handig als je goed bent voorbereid. Het levert ook veel op, je hebt (een beetje)
invloed, kunt meedenken, besteedt je vrije tijd goed, bent op de hoogte van wat er binnen de school
speelt. En het is een verantwoordelijke plek die toewijding en inzet vraagt om zo je bijdrage te kunnen
leveren.
Groet Lisette van Beek

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten, dan kun je informatie inwinnen bij Annette Dijkstra,
secretaris van MR PrO Assen. Tel: 06-39115592
Wil je solliciteren op de vacature, stuur dan een mail naar [email protected].

 

Tags: , , , , , , , ,