Besmetting personeelslid

Bij één van de personeelsleden van onze school is maandag 9 november jl. corona vastgesteld.  Uiteraard is deze collega nu thuis. In de twee dagen voorafgaand aan de klachten is er geen sprake geweest  van contact met leerlingen en/of andere personeelsleden van onze school. In de loop van vandaag werd duidelijk dat ook één van de leerlingen uit deze groep positief is getest. 

Volgens de richtlijnen van de GGD hoeven we op dit moment geen aanvullende maatregelen te treffen. De direct betrokkenen zijn op de hoogte gesteld per mail.

Heeft vragen of opmerkingen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met Robert Kuiper, adjunct directeur. 

Voorlichtingsavond gaat niet door

De voorlichtingsavond voor ouders/ verzorgers van 25 november 2020 gaat niet door i.v.m. corona. We proberen een avond te plannen in januari.

U kunt desgewenst contact opnemen met de heer Robert Kuiper om een afspraak te maken voor een gesprek.

 

Tags: , , , , , ,