Stage is op vele soorten van scholen voor voortgezet onderwijs gemeengoed geworden. Maar juist voor leerlingen van het praktijkonderwijs is stage ronduit noodzaak.

Immers:

Zij moeten zich zonder diploma een plaatsje op de arbeidsmarkt zien te veroveren.

Door middel van diverse stages die elke leerling in de bovenbouw krijgt aangeboden, wordt in de loop van de tijd duidelijker waar de belangstelling en de talenten liggen. Tegelijkertijd vindt aanpassing aan een werksituatie plaats.

 Doelen

Vanaf het moment dat je bij ons op school komt, besteden we gericht aandacht aan arbeidsoriëntatie en aan de training van sociale vaardigheden. Afhankelijk van de vorderingen die je maakt, kun je al vanaf 15 jaar stage gaan lopen.

De belangrijkste stagedoelen:

  • inzicht krijgen in je kwaliteiten.
  • je oriënteren op diverse werksituaties.
  • alle aspecten van werken leren kennen.
  • sociale vaardigheden leren toepassen.
  • een arbeidsplaats ‘op maat’ vinden.

Contact

Heeft u nog verdere vragen kunt u contact opnemen met:

Peter Snel en/of
Alida Boss

Coördinator Arbeidstoeleiding

Email:   [email protected]