Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen, maken we gebruik van een
aantal uitgangspunten:

 • Wij behandelen elkaar zoals wij zelf ook behandeld willen worden.
 • Wij luisteren naar elkaar en gebruiken correcte omgangstaal.
 • Wij komen afspraken na.
 • Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede sfeer.
 • Wij zorgen goed voor schooleigendommen, spullen van onszelf en van anderen.
 • Wij werken samen aan een veilige school en schoolomgeving.

Vanuit deze uitgangspunten hanteren we de volgende regels:

Algemeen

 • In de school geldt vrijheid van meningsuiting. Discriminerende of minachtende opmerkingen
  of gebaren zijn verboden. Dit geldt ook voor uitingen die getuigen van ongewenste
  intimiteiten en seksuele intimidatie. Leerlingen die zich gekwetst voelen door uitingen van
  anderen kunnen zich richten tot de directie. In voorkomende gevallen kan worden
  doorverwezen naar een vertrouwenspersoon. Gegevens hiervan staan in de schoolgids.
 • Problemen praat je uit. Bij problemen op het plein ga je naar de pleinwacht. Er wordt dus niet
  gevochten. Wie toch vecht, wordt naar huis gestuurd, onder het motto “slaan is gaan”.
 • Gooi afval in de afvalbakken.

Kleding

 • Je komt verzorgd op school.
 • Kleding die de veiligheid van de leerlingen in het gedrang brengt, agressie op kan wekken of het oogcontact bemoeilijkt wordt niet toegestaan.
 • Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding wordt gymkleding gedragen.

Aansprakelijkheid

 • De school is niet aansprakelijk voor diefstal.
 • Leerlingen kunnen hun (waardevolle) spullen in hun kluisje doen.
 • Wanneer er sprake is van schade aan kleding of eigendommen van een leerling is de school hiervoor niet aansprakelijk, tenzij nalatigheid in het treffen van wettelijk vereiste maatregelen en voorzieningen aangetoond kan worden.

Op het plein en om de school

Op het plein wordt niet gefietst of op scooters gereden. Fietsen worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst. Brommers moeten in het brommervak staan. Voor schooltijd en in de pauzes blijven de leerlingen op het plein of in de kantine. Rondhangen in de brandgangen mag niet.

In de school

 • Leerlingen hangen tijdens de lessen niet rond in de kantine of in de gangen. Als leerlingen vrij zijn, zijn ze niet op school. In de pauze mogen de leerlingen in de kantine blijven of op het plein. Ook dan is het niet de bedoeling om rond te hangen in de gang.
 • Eten en drinken dat gekocht is in de kantine wordt daar ook genuttigd en wordt niet mee naar buiten genomen.
 • De trapleuning mag nooit als glijbaan gebruikt worden. Loop altijd langs de rechterkant van de leuning naar boven en naar beneden.
 • Werkschoenen mogen alleen op de begane grond gedragen worden. Leerlingen die regelmatig werkschoenen dragen, krijgen een kluisje op de begane grond.

 

Klik voor meer informatie over leerplicht en verzuim.

Klik hier voor meer informatie over het strafprotocol 

 Klik hier voor meer informatie over het stappenplan na een melding van pesten

Klik hier voor informatie over de Schoolstewards