Met dit formulier kunnen ouders/ verzorgers verlof aanvragen voor leerlingen buiten de reguliere vrije dagen om.

  • Bij de toekenning van het verlof is de school gebonden aan wettelijke regels. Een folder met de samenvatting voor de gemeente Assen is op school verkrijgbaar. U ontvangt na indiening van het verzoek binnen 5 dagen antwoord van de schoolleiding. Hiertegen kunt u in beroep gaan. Bij verschil van mening kunt u zich wenden tot de leerplichtambtenaar van de gemeente Assen. Het is de school verboden om extra verlof te verlenen voor de verlenging van de vakantie, ontwijking van files of goedkopere reismogelijkheden. We wordt vrij gegeven in geval van dwingende vakantieafspraken door de werkgever, familiejubilea, huwelijken etc. De school is nooit gerechtigd meer dan 10 verlofdagen gedurende een schooljaar toe te kennen.  • MM slash DD slash JJJJ


  • Aanvraag voor het tijdelijk niet bezoeken van de school gedurende de periode