PrO-actief is bedoeld voor leerlingen met mogelijke uitstroom naar praktijkonderwijs (PrO).

De scholen willen leerlingen met een mogelijke uitstroom naar praktijkonderwijs meer in hun kracht zetten door meer praktisch bezig te zijn. Hoe mooi is het om praktijkgerichte leerlingen in de eindgroep regelmatig mee te laten draaien op PrO Assen bij een les koken, schoonmaak, groen of techniek! De stap naar het voortgezet onderwijs wordt vergemakkelijkt en het praktijkonderwijs leert haar toekomstige leerlingen kennen.

De lessen van PrO-Actief zijn altijd op een donderdagmiddag van 12.30 tot 14.00 uur en op de volgende data:

14 december
25 januari
15 februari
28 maart
25 april
30 juni

Gedurende deze weken wordt uw kind begeleid bij de volgende praktijkgerichte vakken: groen, koken, schoonmaak en techniek.