PrO-actief is bedoeld voor leerlingen met mogelijke uitstroom naar praktijkonderwijs (PrO).

De scholen willen leerlingen met een mogelijke uitstroom naar praktijkonderwijs meer in hun kracht zetten door meer praktisch bezig te zijn. Hoe mooi is het om praktijkgerichte leerlingen in de eindgroep regelmatig mee te laten draaien op PrO Assen bij een les koken, schoonmaak, groen of techniek! De stap naar het voortgezet onderwijs wordt vergemakkelijkt en het praktijkonderwijs leert haar toekomstige leerlingen kennen.

De lessen van PrO-actief zijn altijd op een donderdagmiddag van 12.30 tot 14.00 uur en op de volgende data:

15 november 2018

29 november 2018

13 december 2018

10 januari 2019

24 januari 2019

7 februari 2019

28 februari 2019

14 maart 2019

28 maart 2019

Gedurende negen weken wordt uw kind begeleid bij de volgende praktijkgerichte vakken: groen, koken, schoonmaak en techniek.