Wat is praktijkonderwijs?

Het praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voorleerlingen van 12 tot 18 jaar die hiervoor een beschikking hebben. We werken als volgt:

Op weg naar werk

In het praktijkonderwijs leren leerlingen door praktijkervaringen op te doen. Ze leren dus door te doen. Theorie koppelen we aan praktische opdrachten en stages. Doel van ons onderwijs is om leerlingen naar werk toe te leiden. Ze ontwikkelen competenties die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen werken. Een deel van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs direct door naar werk. Een ander deel komt er via een vervolgopleiding terecht. Iedere praktijkschool heeft stagecoaches en een groot netwerk aan bedrijven/organisaties om leerlingen te helpen een passende werkplek te vinden.

Een aanpak die werkt

In het praktijkonderwijs hebben leerlingen een eigen leerroute. Deze leerroute komt in nauw overleg met de leerling en de ouders tot stand. Uitgangspunt voor het vaststellen ervan zijn de kansen van de leerling. We kijken naar wat de leerling kan en graag wil. Kenmerkend voor ons onderwijs is dat we benadrukken waar leerlingen goed in zijn. Daarnaast zorgen we ervoor dat leerlingen zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn. Dat betekent dat een docent niet alleen voor de klas staat, maar ook coach en begeleider is. Zo krijgen leerlingen zelfvertrouwen en gaan ze met plezier naar school.

Werken aan zelfredzaamheid

Naast de competenties die nodig zijn om zelfstandig te kunnen werken, wordt binnen het praktijkonderwijs ook aandacht besteed aan het leren van vaardigheden die de zelfredzaamheid vergroten. Het gaat om sociale vaardigheden, maar ook om praktische zaken als koken en het bijhouden van het huishouden. Daarnaast maken onze leerlingen kennis met verschillende sport- en spelactiviteiten. Zo leren ze hoe ze hun vrije tijd kunnen invullen.

Door de doelstellingen en de aanpak van het praktijkonderwijs komen leerlingen in werk terecht dat echt bij ze past. Daarom kunnen we met trots zeggen: praktijkonderwijs werkt!

PrO Assen: Worden wat je wilt!

30X895-1 ASSEN school PRO 29 sept_2010Wat voor school is PrO Assen? En wat kun je er bereiken? Leerlingen en docenten vertellen.

Wat leer je op PrO Assen?

Je hebt hier veel mogelijkheden. Het onderwijs sluit aan bij wat bij jou past, dus wat jij kunt en leuk vindt. Hierin gaat de school heel ver: elke leerling krijgt een eigen onderwijsprogramma. Daardoor is de kans groot dat je wordt wat je wilt.

Hoe weet je eigenlijk wat bij jou past?

Als je op deze school komt, vragen de docenten eerst wat je wilt bereiken. Ze nemen jouw toekomstplannen serieus. Maar om nog zekerder van je zaak te worden, krijg je de eerste twee jaar veel verschillende vakken. Je merkt dan al gauw wat je aanspreekt en waar je goed i
n bent. Daarna doe je een test om te kijken wat bij je past. Zo kom je erachter of je echt wilt en kunt wat je in gedachten had.

Hoe zorgt PrO Assen ervoor dat je wordt wat wilt?

Vanaf het derde jaar krijg je een eigen onderwijsprogramma. Je kunt uit allerlei vakken kiezen en er zijn volop stag
emogelijkheden. De school heeft een groot netwerk van bedrijven waar je aan de slag kunt. Na de opleiding ga je aan het werk of verder studeren.
PrO Assen werkt veel samen met vmbo- en mbo-scholen en biedt je verschillende mogelijkheden om een mbo-diploma te halen. De docenten zijn er goed in een programma te maken dat bij jou past.

Doe je hier nog andere interessante dingen?

De school vindt het belangrijk dat je uitzoekt wat je leuk vindt om in je vrije tijd te doen. Daarom worden op school allerlei activiteiten aangeboden. Je kunt kiezen uit sportieve activiteiten zoals:
skiën, fitnessen, dansen, zaalsporten, mountainbiken, zwemmen en bowlen. Je kunt ook creatief bezig zijn. Ontzettend leuk om dat een middag in de week te mogen doen.

Ben je blij dat je op deze school zit?

Ja, je kunt hier jezelf zijn. De docenten kennen je en helpen je als dat nodig is. Alles is bespreekbaar en ze zijn duidelijk over wat wel en niet mag. Op een volwassen manier. Daardoor is er een goede sfeer. Ook tussen leerlingen onderling. Dat motiveert je om te worden wat je wilt.