Op deze pagina zijn de brieven te vinden die aan leerlingen zijn meegegeven of brieven die naar huis zijn gestuurd.

14 december 2023

Klik hier voor de brief van het oliebollentoernooi en het galabal van donderdag 21 december 2023.

5 november 2019

Klik hier voor de brief van het galabal van donderdag 19 december.

12 maart 2019

Hier is de uitnodiging voor de sportdag van de bovenbouw van 18 maart te vinden.

18 oktober 2018

Klik hier voor de brief over de schoolreizen van de bovenbouw.

6 juli 2018

Klik hier voor de zomerbrief voor het einde van het schooljaar en begin van het nieuwe.

15 november 2017

De brief voor de sportdag voor de groepen D1, H1, G1, V1 en T1 is hier te vinden.

8 november 2017

Het keuzeformulier voor de schoolreizen van de bovenbouw is hier te vinden.

30 oktober 2017

Klik hier voor de brief voor de leerlingen van groep 1d over de absentie van André Vos

13 september 2017

Klik hier voor de uitnodiging van de kennismakingsavond van de bovenbouw.

9 mei 2017

Klik hier voor de brief over de toetsweek van PrO Assen.

21 maart 2017

Klik hier voor de uitnodiging voor de voorlichtingsavond schoolreis Rotterdam van 29 maart.

28 november 2016

Klik hier voor de uitnodiging van het Galabal van donderdag 22 december 2016.

14 september 2016

Hier is het keuzeformulier van de schoolreizen bovenbouw te vinden.

10 september 2016

Klik hier voor de informatiebrief van de schoolreis van de eerstejaars leerlingen naar Breeland.

8 september 2016

Hier  is de uitnodiging voor de kennismakingsavond van de bovenbouw te vinden.

27 juni 2016

Klik hier  voor de uitnodiging van het afscheid van de schoolverlaters.

12 mei 2016

Deze brief ontvangen de leerlingen die een IVIO examen gaan maken samen met de oproepkaart.

19 april 2016

De derdejaars leerlingen Economie/ Zorg & Welzijn hebben deze brief gekregen voor de keuze voor volgend schooljaar. De derdejaars Groen/ Techniekleerlingen hebben deze brief gekregen.

13 januari 2016

Hier is de brief voor de 10-minutengesprekken voor de leerlingen van de bovenbouw te vinden.

7 december 2015

Brief met informatie over de kerstmaaltijd is hier te vinden.

27 oktober 2015

Deze brief over de toetsmaand hebben de leerlingen meegekregen.

Brief toetsmaand

12 oktober 2015

Leerlingen die de transitietoets gaan maken, krijgen deze brief thuisgestuurd. Let op: er zijn 8 verschillende groepen die op verschillende dagdelen de toets gaan maken.

Brief transitietoets

5 oktober 2015

Het keuzeformulier voor de schoolreis van de bovenbouw van dit jaar wordt deze week aan de leerlingen meegegeven.

Keuzeformulier schoolreis

22 september 2015

Deze brief is meegegeven aan de leerlingen van de groepen 7a t/m 7g om te kijken wie er belangstelling heeft voor Engelse les.

Klik hier voor de brief

3 september 2015

De meeste leerlingen die na dit schooljaar de school waarschijnlijk zullen verlaten, hebben deze brief thuisgestuurd gekregen:

Voorlichtingsavond schoolverlaters

31 augustus 2015

Deze uitnodiging hebben de leerlingen van de bovenbouw gekregen voor de kennismakingsavond:

Brief kennismakingsavond bovenbouw

22 juni 2015

Deze brief hebben alle leerlingen gekregen aan het einde van het schooljaar 2015/ 2016:

Brief met informatie laatste schoolweek en start nieuwe schooljaar

22 april 2015

Dit is de begeleidende brief bij de oproepen voor de IVIO-examens:

Brief voor leerlingen IVIO

17 maart 2015

Deze brief is naar de ouders/ verzorgers van de leerlingen die naar Parijs gaan gestuurd:

20150318_voorlichtingsavond_parijs

Het informatieboekje over de schoolreis naar Parijs is hier te vinden:

Informatieboekje Parijs