PrO Assen vindt het belangrijk dat de ouders van onze leerlingen betrokken zijn bij onze school. Naast de MR, waarin ook ouders zitting kunnen nemen, organiseren we de volgende activiteiten:

  • huisbezoeken
  • contactavond
  • kennismakingsgesprekken (jaarlijks), leerling, ouder(s)/ verzorgers(s) en mentor maken afspraken voor het komende schooljaar
  • thema- of voorlichtingsavonden, waarop voorlichting wordt gegeven over en door instanties waarmee leerlingen te maken kunnen krijgen, of die hulp of advies kunnen bieden (denk aan werkloosheid, vakantiemogelijkheden voor licht verstandelijk gehandicapten, werkbemiddeling, ouderverenigingen en begeleid wonen).