Als leerlingen en/of hun ouders/ verzorgers een klacht hebben of het niet eens zijn met besluiten van de school, kan er een beroep worden gedaan op de klachtenregeling. De klachtenregeling is van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. In de meeste gevallen zullen klachten in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie op een juiste manier worden afgehandeld.

De contactpersoon voor klachten is mevrouw Willemijn van der Laan. Zij kan u vertellen welke stappen u kunt ondernemen. Het kan ook voorkomen dat de klacht de directie of contactpersoon betreft, of gericht is tegen de school zelf. In dat geval kan de klacht worden ingediend bij het bevoegd
gezag, de gemeente Assen. Contactpersoon is mevrouw Marike Bakker ([email protected]). Mocht de interne klachtenprocedure van de school of het bevoegd gezag niet tot een oplossing hebben geleid, dan kunt u een klacht indienen bij de ombudscommissie van de gemeente Assen.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de klachtenregeling.