Aan het begin van ieder schooljaar kiest elke groep een vertegenwoordiger. Samen vormen deze leerlingen de leerlingenraad. Zij bespreken met elkaar hoe hun klas denkt over bepaalde zaken op school, zoals:

de dagelijkse gang van zaken;
schoolregels;
wensen;
de organisatie van evenementen.

Tijdens de eerste vergadering van het schooljaar maakt de leerlingenraad een lijst met bespreekpunten. De leerlingen bespreken deze punten in hun eigen klas. Daarna komt de leerlingenraad regelmatig bij elkaar om dit met elkaar te bespreken en eventueel besluiten te nemen. Natuurlijk kunnen er vanuit de klassen ook onderwerpen naar voren komen die dan besproken worden. De leerlingenraad maakt hier een verslag van.

De leerlingenraad vergadert twee keer per jaar met de medezeggenschapsraad over de bespreekpunten. De medezeggenschapsraad kan dan meebeslissen of ervoor zorgen dat dingen veranderen. De medezeggenschap helpt de leerlingenraad om acties in gang te zetten, zodat er ook echt iets gedaan wordt met de wensen en behoeftes van leerlingen. De leerlingenraad maakt ieder jaar een jaarverslag dat besproken wordt in het team.

Heb je een leuk idee voor de leerlingenraad? Stuur dan een mailtje naar: [email protected]