assessment-400x260

 

Alle leerlingen in het tweede jaar krijgen een zogenaamd assessment aangeboden.  Het doel van dit assessments is nagaan of de leerling stagerijp is.  Daarnaast helpt het assessment de leerling bij het maken van een weloverwogen profielkeuze. Het streven is om het assessment af te nemen in de maand november.

Na het schrijven van een sollicitatiebrief krijgen leerlingen een uitnodiging voor een fictief sollicitatiegesprek.  Ook krijgen ze een uitnodiging voor de arbeidsproeven. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd komen bij beide onderdelen.

Andere onderdelen die aan bod komen:

  • Beroepskeuzetest
  • Inzicht krijgen in eigen functioneren
  • Observeren, interpreteren en de essentie weergeven van werksituaties

Het assessment geeft een bevestiging van de uitstroomverwachting zoals omschreven staat in het ontwikkelperspectiefplan. Leerlingen kunnen niet zakken of slagen voor het assessment.

Nadat het is afgerond, worden alle resultaten in een overzicht gezet.  Dit overzicht wordt gebruikt tijdens de bespreking tussen de mentor, de leerling en ouders/verzorgers. Vervolgens wordt het ondertekend.