Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen de leerlingen een lesrooster. Elke groep volgt per week 32 lesuren van 50 minuten. Stage is ook lestijd.

De schooltijden van maandag tot en met vrijdag:

1e lesuur, 08:10 – 09:00
2e lesuur, 09:00 – 09:50

Kleine pauze,09:50 – 10:05

3e lesuur, 10:05 – 10:55
4e lesuur, 10:55 – 11:45

Grote pauze,11:45 – 12:15

5e lesuur, 12:15 – 13:05
6e lesuur, 13:05 – 13:55

Middagpauze, 13:55 – 14:10

7e lesuur, 14:10 – 15:00
8e lesuur, 15:00 – 15:50