Beste ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen,

Eens in de vier jaar wordt onze school bezocht door de Onderwijsinspectie. Normaal gesproken draaien zij dan een dag mee op school, kijken in de groepen en hebben gesprekken met leerlingen, collega’s en ouders. Ook de directie wordt dan bevraagd over allerlei zaken, zoals kwaliteitszorg, schoolklimaat en ambities.
Dit jaar zou de inspectie ook langskomen, maar door corona moest dat in een andere vorm. Op 9 november heeft een bezoek digitaal plaatsgevonden. Voorafgaand aan het bezoek heeft de inspectie een analyse gemaakt op basis van bestaande informatie. Omdat ze geen risico’s hebben gezien voor onze school, heeft de inspectie besloten een compact onderzoek af te nemen van maximaal 2 uur in de vorm van een gesprek met de directie: meneer Kuiper en mevrouw van der Laan.

Deze onderwerpen zijn besproken:

– Corona en digitaal onderwijs;

– Kwaliteit van onderwijs;

– Actuele ontwikkelingen op school;

– Financiën.

Tijdens het gesprek is geconcludeerd dat er geen indicaties van risico zijn op school, dat wil zeggen dat de school het goed doet!

De inspectie zal in schooljaar 2021/ 2022 of 2022/ 2023 langskomen voor een uitgebreid onderzoek.

Het inspectieverslag is hier te vinden.

 

Tags: , , , , ,