Dit is de inhoud van de brief die de ouders via email hebben ontvangen:

De berichtgeving rondom de corona maatregelen zorgt binnen het voortgezet onderwijs voor veel onrust. Moet de school nu wel sluiten of juist niet?

Intern, met de MR en met de andere VO-scholen in Assen hebben wij de laatste dagen veel gesproken over hoe wij het onderwijs willen gaan vormgeven na de kerstvakantie. Het liefst ontvangen wij alle leerlingen weer fysiek op school, maar dit druist volgens ons in tegen de regelgeving van een “lockdown”. Wij hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om meer besmettingen te voorkomen onder zowel leerlingen als personeel.

Uiteindelijk zijn wij tot de volgende afspraken gekomen:

  • Om de besmettingen tegen te gaan blijft de school de week na de kerstvakantie, 4 t/m 8 januari, dicht. De lessen zullen digitaal plaatsvinden.
  • Voor leerlingen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) in vitale beroepen werken of voor leerlingen die thuis om wat voor reden niet opgevangen kunnen worden zal er vanaf dinsdag 5 januari een opvanggroep zijn. Elke morgen kunnen leerlingen van 9.00-12.00u hier terecht en worden zij geholpen met het maken van het schoolwerk op school. Wilt u uw kind hiervoor aanmelden dan kunt u contact opnemen met Robert Kuiper op telefoonnummer 06-47137004 of via de mail: r.kuiper@proassen.nl.
  • De opvanggroep krijgt naast het werken aan eigen leerstof ook praktijkvakken aangeboden.
  • Op maandagmorgen 4 januari tussen 9.00-12.00 uur kunnen devices worden opgehaald (zie vorige mail).
  • Maandagmiddag 4 januari is er digitaal contact tussen de mentor en de leerlingen.
  • Vanaf de tweede week, 11 t/m 15 januari, zullen we naast de digitale lessen waar mogelijk ook praktijkvakken aanbieden.
  • Vanaf 18 januari hopen wij weer volledig fysiek onderwijs te kunnen geven.

Het kan zijn dat er in de loop van de komende weken een verandering in de besluitvorming komt. Mochten wij ons beleid hierop aanpassen, dan zullen wij u per mail hiervan op de hoogte stellen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan horen wij dat graag.

Wij wensen u allen een gezond en liefdevol 2021 toe.

Blijf gezond en pas goed op elkaar!

Met vriendelijke groet,

Robert Kuiper

Willemijn van der Laan

 

Tags: , , , , ,