Beste ouders/verzorgers,

Helaas is corona nog steeds onder ons en uit de persconferentie van vrijdag 26 november zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd. Vanmorgen zijn wij gestart met deze nieuwe maatregelen. We willen u hiervan graag op de hoogte houden. Daarom hieronder puntsgewijs een update: 

  • Wij zullen ons allen aan de basisregels dienen te houden en waar kan thuis werken. Onze collega’s gaan daarom na lestijd z.s.m. naar huis om thuis verder te werken.
  • Het dragen van mondkapjes in de gangen is voor iedereen verplicht. 
  • We hebben besloten geen looproutes aan te brengen. Dit is de vorige keer niet goed bevallen. Er komen wel aanduidingen middels pijlen e.d.  Ook worden de maatregelen duidelijk zichtbaar opgehangen binnen de school.
  • We adviseren om, bij mooi en droog weer, zoveel mogelijk buiten te zijn. De komende week bekijken we hoe de pauzes verlopen en bij problemen beraden we ons op mogelijke oplossingen.
  • Om contacten tussen verschillende klassen zoveel mogelijk te vermijden hebben we besloten dat de VT besteding op de dinsdagmiddag en vrijdagmiddag tot aan de kerstvakantie niet meer doorgaat. Dat betekent dat de leerlingen van de 1e jaars- en 2e jaarsgroepen op de vrijdagmiddag vrij zijn. De 3e jaars leerlingen zijn deze week op de dinsdagmiddag vrij. Met ingang van volgende week komt er op de dinsdagmiddag een aangepast rooster. De mentor van uw zoon of dochter houdt u hiervan op de hoogte. 
  • Alle leerlingen krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen met een zelftest. Dit advies gaat gelden voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. De leerlingen krijgen testen mee en we verzoeken de leerlingen zich thuis te testen op de woensdagen en zondagen. 
  • Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.  
  • Ook externe partijen komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.  

Wij beseffen ons dat deze veranderingen weer het nodige van u en uw kind vragen.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze mail dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter.

Pas goed op uzelf en elkaar!

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/11/26/coronavirus-overzicht-onderwijs/211126_onderwijs_onderwijsbreed-RO.pdf

Met vriendelijke groet,

Willemijn van der Laan

Robert Kuiper

 

Tags: , , , ,