Subsidie voor de arbeidstoeleiding van onze leerlingen

De gemeente Assen heeft voor de scholen in de regio subsidie aangevraagd bij het Europees Sociaal Fonds voor de arbeidstoeleiding van leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs. Ook onze school krijgt een deel van deze subsidie.
Deze subsidie wordt bij ons op school  ingezet om de stap van school naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen. Wij zetten het geld o.a. in voor aanvullende stagebegeleiding en extra investering in praktijklessen.
Zo hebben wij een aantal jaren terug een nieuw techniek lokaal kunnen realiseren vanuit ESF gelden.

 

Tags: , , , , ,