In het huidige schooljaar volgt het personeel een cursus Expliciete Directe Instructie (EDI). We willen graag de eigen vaardigheden van het personeel vergroten en versterken.

Dinsdag 26 september was de eerste bijeenkomst.

In de loop van het jaar zijn er daarnaast nog drie studiemiddagen, 28 november, 6 maart en 5 juni. Ook op deze middagen zijn de leerlingen vrij. Deze data zijn in de agenda te vinden.

De andere studiemomenten vinden vooral na schooltijd plaats.

Tijdens de cursus is het noodzakelijk dat er filmopnames gemaakt worden van het personeel tijdens de lessen. Het kan natuurlijk voorkomen dat uw zoon/ dochter ook in beeld komt. De opnames worden alleen intern gebruikt.

Mocht u bezwaren hebben tegen het gebruik van de opnames van de klas waarin uw zoon of dochter zit dan verzoeken wij u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk te melden.

U kunt dit doen door een mail te sturen naar Robert Kuiper, [email protected]

 

Tags: , , , , ,