Deze week hebben veel leerlingen van PrO Assen een of meer IVIO Examens gemaakt. Hiervoor hebben ze dit schooljaar veel werk verzet. Om mee te mogen doen aan een examen moeten boeken doorgewerkt zijn. Ook zijn er proefexamens gemaakt voor Nederlands, rekenen en Engels.

Nu is het wachten op de uitslagen, die over ongeveer vijf weken bekend worden gemaakt op:

https://ivio-examenbureau.nl/examen-uitslagen/

Leerlingen kunnen de uitslagen bekijken met het kandidaat nummer, die op de oproepkaart te vinden is.