Gisteravond is er door de regering besloten om de scholen per woensdag 16 december te sluiten, in ieder geval tot 18 januari 2021.
Met instemming van de MR komen wij tot de volgende werkwijze:

 • Dinsdag 15 december is de laatste schooldag . De leerlingen komen vanaf woensdag 16 december niet meer op school.
 • Op dinsdag 15 december zullen de mentoren de leerlingen inlichten over wat er van hen verwacht wordt op woensdag en donderdagmorgen. Vrijdag zou er al geen onderwijs gegeven worden.
 • Op maandag 4 januari kunnen leerlingen die thuis geen device hebben deze ophalen op school tussen 9.00 – 12.00 uur. Dit zal op dezelfde manier gaan als tijdens de lockdown in november.
 • Maandagmiddag 4 januari vindt er digitaal contact tussen de groep en mentor plaats. Het sociaal emotioneel welbevinden staat deze middag voorop; hoe gaat het met de leerlingen? Ook zal het digitale lesrooster besproken worden.
 • Vanaf dinsdag 5 januari wordt er digitaal onderwijs gegeven volgens het digitale lesrooster tot 18 januari 2021.
 • Voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) is de mentor aanspreekpunt voor vragen.
 • Voor leerlingen waarvan de ouders in vitale beroepen werken of voor leerlingen die thuis om wat voor reden niet opgevangen kunnen worden zal er vanaf dinsdag 5 januari een opvanggroep zijn. Elke morgen kunnen leerlingen van 9.00 – 12.00u hier terecht en worden zij geholpen met het maken van het schoolwerk op school. Wilt u
  uw kind hiervoor aanmelden dan kunt u contact opnemen met Robert Kuiper op telefoonnummer 06-47137004 of via de mail: r.kuiper@proassen.nl .
 • Vanaf 18 januari stond er een toetsweek gepland. Deze komt te vervallen en zal indien mogelijk op een later tijdstip ingehaald worden. Hier krijgt u ter zijne tijd bericht van.
 • Stages kunnen doorgang vinden, mits het stagebedrijf dit toestaat.
  Er is op dit moment nog onduidelijkheid over het aanbieden van de praktijkvakken op school. De komende dagen gaan wij in overleg om te onderzoeken of wij de praktijkvakken kunnen aanbieden en op welke wijze. Via de mail en de website houden wij u op de hoogte van
  veranderingen in ons beleid.
  Wij hopen dat door deze maatregelen het virus snel onder controle zal zijn en dat wij elkaar weer snel in goede gezondheid mogen ontmoeten.
  Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan horen wij dat graag.
  Blijf gezond en pas goed op elkaar!
  Met vriendelijke groet,
  Robert Kuiper
  Willemijn van der Laan

 

Tags: , , , , , , , ,