rapport

Gisteren zijn de rapporten verstuurd. Voor de gesprekken met de mentor krijgen de ouders/ verzorgers na de kerstvakantie een uitnodiging. De leerlingen van de onderbouw krijgen hiervoor een brief. De mentoren van de bovenbouw nodigen de ouders/ verzorgers persoonlijk uit.

Tijdens de gesprekken kan er ook aandacht zijn voor het IOP en het OPP. Deze documenten worden jaarlijks ondertekend. Ouders/ verzorgers van leerlingen die de transitietoets gaan maken, worden in februari uitgenodigd voor een gesprek.

Er kan altijd eerder contact opgenomen worden met de mentor als er dringende zaken zijn.

 

Tags: , , , , ,