De zomervakantie is bijna ten einde, maar helaas geldt dit voor corona nog niet.
Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat vanaf 1 juli de 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten. De afstand van 1,5 meter tussen onderwijspersoneel en leerlingen blijft wel gehandhaafd, net als tussen onderwijspersoneel
onderling. Dit betekent wederom een “nieuwe” manier van lesgeven en de nodige aanpassingen.

Algemeen


Vanaf 17 augustus komen hele groepen weer op school. Onderstaande afspraken blijven van kracht:

 1. Ieder houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM.
  DE RIVM-richtlijnen zijn bekend bij collega’s en leerlingen. Concreet betekent dit:
 • Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar.
 • We wassen onze handen meerdere keren per dagen goed ten minste 20 seconden.
  Wanneer i.i.g.: bij binnenkomst lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek.
 • We schudden geen handen
 • We hoesten en niezen in onze elleboog
 • We zitten niet aan ons gezicht
 • De lokalen worden gelucht tussen de lessen door, door de ramen open te zetten.
 • De kantine gaat open met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen.
 1. Bij de ingang van iedere school worden de geldende veiligheids- en hygiënemaatregelen zichtbaar gecommuniceerd.
 2. Er is aandacht voor bovenstaande zaken tijdens de introductie- / kennismakingsmomenten.

Leerlingen en gezondheid

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd.
Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Zij kunnen dan digitaal onderwijs volgen.

Andere afspraken:

 • Als leerlingen ziek zijn, mogen ze niet op school komen.
 • Als leerlingen niet op de geplande momenten op school komen, is contact met ouders/verzorgers noodzakelijk. Bij langdurig afwezigheid zal er contact met de leerplicht plaatsvinden.
 • Het dragen van een mondkapje en/of handschoenen is eigen keus.
 • Het is verboden om je stem te verheffen (schreeuwen en zingen).

Vervoer

Om de druk op het openbaar vervoer te kunnen blijven verlagen, worden leerlingen (en personeel) verzocht om zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger.

Externen in de school

 • Ouders kunnen worden uitgenodigd op school (voor bijvoorbeeld startgesprekken) Uiteraard met inachtneming van de hygiënemaatregelen. Startgesprekken vinden plaats vanaf 17 aug t/m 4 september.
 • Hulpverleners zijn weer welkom op school.

Stage

Stages van leerlingen kunnen doorgang vinden als de richtlijnen van het RIVM en van de sector waarin de stagiair werkzaam is worden nageleefd door de leerling en de stageorganisatie.

Nieuwe leerlingen

We verwelkomen in augustus meer dan 50 nieuwe leerlingen. Normaal gesproken hebben we voor de zomervakantie een kennismaking. Dit jaar is dat niet mogelijk maar we zorgen er voor dat de eerste schoolweek voor de eerstejaars leerlingen een introductieweek is die in het teken staat van kennismaking. Er volgt hier nog meer informatie over. We hopen dat de
nieuwe leerlingen zich snel thuis voelen.

Schoolgids

De schoolgids is te vinden op de website. Hierin kunt u veel informatie lezen omtrent onze school.
Ook krijgt iedere leerling een papieren exemplaar. Deze wordt in de eerste week na de vakantie uitgedeeld. De nieuwe leerlingen ontvangen de gids per post.

Eerste schooldag schooljaar 2020‐2021

De eerste schooldag van het schooljaar 2020‐2021 is maandag 17 augustus. De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar worden verwacht om 11.00 uur, de bovenbouwleerlingen om 12.30 uur. De leerlingen krijgen informatie over hun rooster en er zal een foto van iedere leerling gemaakt worden. Ook krijgen de leerlingen dan meer informatie over het programma van de eerste lesweek. Leerlingen waarvan de ID of het paspoort nog niet is gescand mogen deze maandag 17 augustus
meenemen. Dit geldt ook voor vernieuwde ID’s. Zowel de eerste les‐ als stagedag is dinsdag 18 augustus. We weten nog niet precies hoe het onderwijs in het nieuwe schooljaar georganiseerd wordt. Ouders worden via de website op de hoogte gehouden. Uiteraard is dit afhankelijk van wat de regering gaat besluiten over het openen van de scholen.

Mobiele telefoons en internetgebruik

Leerlingen kunnen gebruik maken van ons wifi ‐netwerk. Tenzij de docent de telefoon inzet voor de les, liggen deze tijdens de lessen in de kluisjes of in het zogenoemde mobielhotel. In de schoolgids kunt u hierover meer informatie lezen.

Schoolregels

De school hecht veel waarde aan goede afspraken over wat wel en niet mag en hoe er met elkaar wordt omgegaan. Het gaat o.a. om afspraken rondom het verblijf en gedrag in school, roken en het gebruik van geluidsapparatuur. In de schoolgids kunt u hier meer over lezen.

Tot slot

Het is een onzekere tijd en er zullen vast nog vragen zijn die niet in dit stuk beantwoord zijn.

Ook wij hebben niet overal een antwoord op. Samen zorgen wij ervoor dat onze leerlingen weer onderwijs kunnen volgen.

Pas goed op elkaar en blijf gezond!

 

Tags: , , ,